Gerechtelijke uitspraken & Actualiteiten


Column Franchise + - mr. D.L. van Dam: "(Naderende) regelgeving en jurisprudentie hand in hand op weg naar risicoaansprakelijkheid?" - 3 juli 2017 - Zie link hieronder.

mr. D.L. van Dam

Onlangs is de consultatiefase met betrekking tot de Nederlandse Franchise Code (NFC) afgerond, waarmee de NFC haar veel besproken wettelijk kader dient te krijgen. Concreet wordt in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek na titel 5 een titel 6 ingevoegd, houdende de artikelen 399f en g. Met name dat laatste artikel regelt dat bij algemene maatregel van bestuur een gedragscode kan worden aangewezen, houdende diverse voorschriften met betrekking tot de franchiseovereenkomst. Onder meer dient die gedragscode voorschriften te bevatten met betrekking tot omzet- en resultaatsprognoses.

 

Meer lezen....