Omzetprognose

Mr. A.W. Dolphijn

franchisenemer, franchisecontract, franchiseovereenkomst, omzetprognose, prognose, zorgplicht, franchiserecht,

Mr. A.W. Dolphijn

Franchisecontract, franchiseovereenkomst, vestigingsplaatsonderzoek, prognose, omzetprognose, franchiseprobleem, marktonderzoek, zorgplicht

Rechtbank Overijssel, 9 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1985

Mr. Th.R. Ludwig

Rechtbank Noord-Nederland

Prognose, franchisenemer, franchiseprobleem, omzetprognose

Inleiding

Mr. D.L. van Dam

Rechtbank Noord-Nederland

Starter, franchisenemer, franchisegever, franchisenemers, franchisegevers, franchiseovereenkomst, vestigingsplaatsonderzoek, prognose, prognoses, omzetprognose, franchiseprobleem

Inleiding

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Utrecht

prognose, omzetprognose, franchisenemer, vestigingsplaatsonderzoek

Mr Th.R. Ludwig

Franchisenemer, prognoses, omzetprognose

De rechtbank heeft enige tijd geleden geoordeeld dat aan een kandidaat-franchisenemer  essentiële informatie in de precontractuele fase is onthouden. Uiteindelijk ontbindt de franchisenemer de voorovereenkomst gerechtvaardigd en wordt de franchisegever veroordeeld tot vergoeding van schade.

Mr. J.H. Kolenbrander

Rechtbank Utrecht

Prognose, omzetprognose, vestigingsplaatsonderzoek

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Arnhem

Prognose, omzetprognose, vestigingsplaatsonderzoek

Mr. D.L. van Dam - Franchise advocaat

In deze rubriek is in de loop der tijd wel vaker geschreven over het belang van een goede voorbereiding alvorens met een franchisevestiging wordt gestart. Voor een franchisenemer, en veelal met name zijn financierende bank, is het van groot belang te weten hoe het bedrijfseconomisch perspectief van de vestiging in casu er op korte en ook langere termijn uitziet. Daartoe worden door franchisegevers aan franchisenemers nogal eens omzet- en resultaatsprognoses verstrekt, die, ingevolge vaste rechtspraak, dienen te berusten op een zorgvuldig uitgevoerd markt- en vestigingsplaatsonderzoek.

Mr J.M. Smits-de Rave - Franchise advocaat

Het komt nog al eens voor dat een franchisegever zorg draagt voor het vinden van een geschikte huurlocatie voor franchisenemer om zijn bedrijf in te exploiteren, alvorens partijen een franchiseovereenkomst aangaan. Franchisegever zal bij de huurovereenkomst met de verhuurder graag willen gelden als huurder naast de franchisenemer als onderhuurder. Het Burgerlijk Wetboek biedt een huurder namelijk verdergaande bescherming dan een onderhuurder.

Inhoud syndiceren