Concurrentiebeding

Mr D.L. van Dam

Het exclusief afnamebeding voor de rechter, mededinging.

franchiseformule, concurrentiebeding, mededingingsrecht, prijsbinding, mediation

Feiten

Mr J. Sterk

Rechtbank Amsterdam

Mr J. Sterk

Rechtbank Amsterdam

franchisenemer, concurrentiebeding, boete, matiging

Mr J. Sterk

Recentelijk heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of een franchisenemer in alle omstandigheden kan worden gehouden aan een concurrentiebeding na afloop van de franchiseovereenkomst en op welke gronden dat beding buiten toepassing zou mogen worden gelaten. De betreffende franchisenemer had zijn franchiseovereenkomst zelf opgezegd. Vervolgens ontplooide de betreffende franchisenemer volgens de franchisegever concurrerende activiteiten welke in strijd zouden zijn met het concurrentiebeding.

Mr J. Sterk

concurrentiebeding, franchisenemer

Recentelijk heeft de rechtbank Utrecht zich wederom uitgelaten over de kwestie Super de Boer tegen een van haar (voormalig) franchisenemers.

Mr A.F. Greving

Hoge Raad Den Haag

Concurrentiebeding, prijsbinding, mededinging

Mr Th.R. Ludwig

Rechtbank Amsterdam

Franchisecontract, franchiseovereenkomst, concurrentiebeding

Onlangs heeft de rechtbank te Amsterdam geoordeeld in een kwestie waarbij een franchisenemer niet voldeed aan alle hygiëne-eisen. Daarbij was hij contractueel gehouden deze tekortkomingen op te lossen. Franchisegever heeft daartoe diverse keren franchisenemer gesommeerd. De franchisenemer werkt vervolgens niet mee aan een hernieuwde inspectie en verhinderd op deze wijze een adequate inspectie van hygiëne-eisen die behoren bij de franchiseformule.

Mr J.H. Kolenbrander

Rechtbank Almelo, voorzieningenrechter

Concurrentiebeding, franchisecontract

Mr Th.R. Ludwig

Hoge Raad

Concurrentiebeding, franchisecontract 

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot een concurrentiebeding in een franchiserelatie.

Mr J. Sterk - Franchise advocaat

Franchiseovereenkomsten worden in toenemende mate beheerst door het vanuit Europa oprukkende mededingingsrecht. Ook in de dagelijkse franchisepraktijk wordt daarmee nog niet altijd voldoende rekening mee gehouden. Een voorbeeld daarvan is het opleggen van vaste prijzen.

Inhoud syndiceren